ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗΑ'-Δ' τάξεις & Τμήμα Ένταξης
Η αυλή μας, η χαρά μας
Α' τάξη
Φθινόπωρο
Β' τάξη
Ο ήλιος και οι πλανήτες
Γ' τάξη
Κυκλοφοριακή Αγωγή
Δ' τάξη
Ο κόσμος της θάλασσας