Οι Εκπαιδευτικοί του 17ου Δημοτικού Σχολείου
α/α Ονοματεπώνυμο Τάξη
1 Αγγίσταλη Σταματία Α 
2 Μάνου Δέσποινα Β 
3 Μπάτζου Παναγιώτα Γ
4 Βαϊτσίδου Βαΐτσα Δ
5 Μυλωνά Νίκη Ε
6 Στόικος Γρηγόριος ΣΤ
7 Αλεξίου Ελευθέριος Φυσικής Αγωγής
8 Πικρόγλου Κωνσταντινιά Αγγλικών
9 Σιαμαντά Στυλιανή Ολοήμερο Τμήμα
10 Κατσίκας Χρήστος Ολοήμερο Τμήμα
11 Καμπά Ροζαλία Ολυμπιακή Παιδ.
12 Μπαζακογιάννη Στυλιανή Μουσική
13 Ιωαννίδου Ευθαλία Αγγλικά Ολοήμ.
14 Κοτίτσα Ελένη Θέατρο Ολοήμ.
15 Βαρελά Μαρία Χορός Ολοήμ.
16 Κονδυλίδου Μαρία Μουσική Ολοήμ.
17 Καραποστόλης Κων/νος Γυμναστική Ολοήμ.
Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής χρονιάς 2003-2004
Οι εκπαιδευτικοί
της σχολικής χρονιάς 2003-2004