ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝΕ'-Στ' τάξεις
Διαγωνισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διαστήματος:
Γη και Διάστημα